morarente.ingmar.dk  procesrente.dk  morarente.dk

BEMÆRK: Dette site vil ikke blive vedligeholdt efter 1.januar 2022, dog opdateres rentesatser

 

 

   


Vilkår for anvendelse af webstedet ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk

AFTALE MELLEM BRUGER OG Ingmar Jørgensen 
Webstedet ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk består af diverse websider der vedligeholdes af Ingmar Jørgensen. Webstedet ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk  bliver tilbudt til dig under forudsætning af, at du accepterer vores betingelser uden forbehold i henhold til nedenstående vilkår og betingelser. Dette gælder også betingelser, der fremgår på andre sider af dette websted. Din fortsatte brug af webstedet ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk  bekræfter derfor din accept af alle disse vilkår og betingelser.

ÆNDRINGER TIL VILKÅRENE FOR ANVENDELSE
Ingmar Jørgensen forbeholder sig ret til at ændre vilkårene og betingelserne for hvordan webstedet ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk tilbydes, inklusive men ikke begrænset til de afgifter/priser, der måtte være forbundet med brug af webstedet ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk.

GENVEJE TIL EKSTERNE WEBSTEDER
Webstedet ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk kan indeholde genveje til andre websteder ("Links"). Disse websteder er ikke kontrolleret af Ingmar Jørgensen og Ingmar Jørgensen er af denne grund ikke ansvarlig for indholdet eller opdateringer på disse websteder, dette inkluderer uden undtagelse alle genveje til eksterne websteder. Ingmar Jørgensen er heller ikke ansvarlig for overførsel af data fra de eksterne kilder/websteder, der refereres til fra dette web-sted. Ingmar Jørgensen tilbyder kun disse genveje til dig som en bekvemmelighed og inkluderingen af disse genveje betyder ikke, at Ingmar Jørgensen indestår for disse websteder eller nogen relation med dets operatører.

MISBRUG OG ULOVLIG ANVENDELSE
Som betingelse for din brug af webstedet ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk, indestår du overfor Ingmar Jørgensen, at du ikke vil benytte webstedet ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk til formål, der på nogen måde er ulovlige eller måtte krænke disse vilkår, betingelser og bemærkninger. Du må ikke benytte webstedet ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk på måder der måtte skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe webstedet ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk eller forstyrre andre brugeres besøg/arbejde med webstedet ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk. Du må ikke skaffe eller forsøge på at skaffe dig adgang til materiale med metoder, der ikke med vilje er gjort tilgængeligt eller tilvejebragt igennem webstedet ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk.

FORBEHOLD OG ANSVARSFRALÆGGELSE
INFORMATIONERNE, SOFTWARE, PRODUKTER, OG TJENESTER INKLUDERET ELLER TILGÆNGELIGE IGENNEM WEBSTEDET ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. ÆNDRINGER BLIVER PERIODISK TILFØJET TIL INFORMATIONERNE HERI. Ingmar Jørgensen OG/ELLER HANS LEVERANDØRER KAN FORETAGE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER I WEBSTEDET ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk PÅ ETHVERT TIDSPUNKT. RÅD OG VEJLEDNINGER SOM DU MÅTTE MODTAGE ELLER FÅ VIA WEBSTEDET Iingmar.dk procesrente.dk morarente.dk BØR IKKE FØLGES ELLER TAGES ALVORLIGT, NÅR DET DREJER SIG OM PERSONLIGE, MEDICINSKE, RETSLIGE ELLER ØKONOMISKE BESLUTNINGER, OG DU BØR RÅDFØRE DIG MED EN PASSENDE EKSPERT FOR SÆRLIG RÅDGIVNING OM DERES SPECIFIKKE SITUATION. Ingmar Jørgensen OG/ELLER HANS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI I FORBINDELSE MED TROVÆRDIGHED, NØJAGTIGHED, TILGÆNGELIGHED OG PUNKTLIGHED FOR DE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER, DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT PÅ WEBSTEDET ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk. LIGELEDES FRALÆGGER Ingmar Jørgensen SIG ALT ANSVAR OG UDEN BEGRÆNSNING, I FORBINDELSE MED DE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT PÅ ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk WEB-STEDET. I DEN MAKSIMALE UDSTRÆKNING TILLADT AF GYLDIG DANSK LOVGIVNING ER ALLE SÅDANNE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER STILLET TIL RÅDIGHED "SOM DET ER" UDEN GARANTI OG BETINGELSER AF NOGEN ART. Ingmar Jørgensen OG/ELLER HANS LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER I FORBINDELSE MED DENNE INFORMATION, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERET GRAFIK, HERUNDER ALLE STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE. Ingmar Jørgensen OG/ELLER HANS LEVERANDØRER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER STILLES TIL ANSVAR ELLER GØRES ERSTATNINGSPLIGTIGE FOR SKADER DER MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET ELLER FORBUNDET DIREKTE ELLER INDIREKTE MED BRUGEN ELLER FORBINDELSE TIL DETTE WEBSTED. HVIS DU UNDER NOGLE OMSTÆNDIGHEDER DIREKTE ELLER INDIREKTE FINDER INDHOLDET AF DETTE WEBSTED UTILFREDSSTILLENDE ELLER MANGELFULDT, BØR DU ØJEBLIKKELIGT OPHØRE MED AT ANVENDE OG BESØGE WEBSTEDET ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk.

SERVICEKONTAKT : rente @ ingmar . dk (fjern mellemrum)

OPSIGELSE/ADGANGSBEGRÆNSNING Ingmar Jørgensen forbeholder sig ret til uden varsel at, opsige din adgang til webstedet Ingmar Jørgensen og de relaterede tjenester eller dele heraf. Som besøgende, bruger eller medlem af dette websted accepterer du hermed at, nærværende aftale er beskyttet af dansk og International lovgivning, dette inkluderer også regulativer og lovgivning inden for den Europæiske Union (EU). Som besøgende, bruger eller medlem af webstedet ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk er du forpligtiget til at, opretholde ovenstående og gældende lovgivning. Overtrædelse af dette vil medføre eksklusion fra webstedet og i værste fald retsforfølgelse.

OPHAVSRET OG INFORMATION OM VAREMÆRKER:
Alt indhold på webstedet ingmar.dk procesrente.dk morarente.dk tilhører: Ingmar Jørgensen og/eller hans leverandører. Alle rettigheder forbeholdes.

VAREMÆRKER
Navne og produkter nævnt heri kan være registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke specifikt er tildelt, er forbeholdt. Alle rettigheder forbeholdes Ingmar Jørgensen